"The Good Friday Show"2014

"El Hizjra Literatuurprijs"2013

"Nen Xavier"2013

"Digging Till The Sun Goes Down"2013

"Marjolein Stormezand"2013

"De Punt"2013

"Ricky Rijneke"2013

"24,95 publication"2012

"Gerard Vollenbrock"2012

"Face Value"2011

"Iris Box"2011

"Sandberg Instituut Lectures"2011

"Feeeeeed! Magazine"2011

"Contemporary Showroom"2010

"Daisy Kroon WickerChairTobaccoPlant"2010

"On The Wall"2010

"Pim Top"2010

"OPA’s Kerstborrel/Tangible Traces"2009

"Atelier Wouda"2009

"5plus1is45"2009

"IChiOne/Subversive Renaissance"2008

"Schwandt Infographics"2007

News

Re: See – presentation 5 juni 20142014

Acht teams van programmamakers, journalisten, ontwerpers en kunstenaars hebben zich de afgelopen maanden gebogen over het thema Quantified Reality.

The Good Friday Show2014

The Good Friday Show – laatste expo in de galerie van Meneer de Wit

HEMA raam-tekenen2014

8 februari tussen 13:00 en 14:30 zullen 16 tekenaars van binnenuit de ramen van de HEMA betekenen.

Kaapstad World Design Capital 2014 – Design & the Afterhours2013

What To Say About the Other wordt geëxposeerd tijdens Design & the Afterhours – Kaapstad World Design Capital 2014

NRC Next In Beeld, ‘Dit is Afrika. Of Niet?’2013

NRC Next newspaper about the photo serie ‘Myopia’ by Hillie de Rooij.

NRC Next over de fotoserie ‘Myopia’ van Hillie de Rooij.

Exhibition: De Punt, Amsterdam2013

’9m of Hannes Bernard, Anja Groten and Janneke de Rooij’, a portfolio collage made to contribute to the Window Art exhibition of Sandberg alumni in de Punt.

’9m of Hannes Bernard, Anja Groten and Janneke de Rooij’, een portfolio collage als contributie voor de Window Art expositie van Sandberg alumni in de Punt.

W139 Present Your Art World: TOT2012

TOT, together with about 30 artists initiatives were invited in W139 Gallery.

TOT werd samen met een 30-tal kunstenaars initiatieven uitgenodigd in W139.

Inside Design Amsterdam 2012: TOTshop2012

’24,95′ is presented in the TOTshop during Inside Design Amsterdam 2012, a design event of Elle Decoration.

’24,95′ wordt gepresenteerd in de TOTshop tijdens Inside design Amsterdam 2012, een design evenement van Elle Decoration.

Pretty Ugly2012

Ohyescoolgreat is in the new book of Gestalten; Pretty Ugly, Visual Rebellion in Design.

Ohyescoolgreat is vertegenwoordigd in het nieuwe boek van Gestalten; Pretty Ugly, Visual Rebellion in Design.

Print Magazine, October 20112011

Observer: A Report from the Place Formerly Known as Graphic Design, by Rick Poynor.

Observer: A Report from the Place Formerly Known as Graphic Design, door Rick Poynor.

What To Say About The Other2011

Janneke and Hillie de Rooij went out into the streets of Amsterdam to ask passersby what they thought about Africa. In Maun, Botswana, they asked people to respond to the Amsterdammers’ statements and to share their own ideas of Europe…

Janneke en Hillie de Rooij gingen naar buiten in de straten van Amsterdam aan voorbijgangers vragen wat zij dachten over Afrika. In Maun, Botswana, vroegen ze mensen om te reageren op de Amsterdammers ‘verklaringen en om hun eigen ideeën over Europa delen…

Hard Copy Exhibition Berlin2011

Ohyescoolgreat has been asked to contribute to a exhibition about investigation of the consumption culture of web-based images focusing on appropriation through de-and recontextualization of visual fragments as curation of the self and confusion of references, as a result of the heavy eclectic bastardization and universalization of globalized visual vocabulary.

Ohyescoolgreat is gevraagd bij te dragen aan een tentoonstelling over onderzoek naar de consumptie cultuur van web-based foto’s focus op krediet door middel van de-en recontextualization van visuele fragmenten als curatie van het zelf en de verwarring van referenties, als gevolg van de zware eclectische verbastering en universalisering van geglobaliseerde visuele woordenschat.

‘International Designers Network’ Magazine2011

This month’s ‘Pick of the Month’ by ‘International designers Network magazine’ includes pieces of our portfolio.

De ‘Pick of the month’ in het ‘Internationale ontwerpers Network magazine’ omvat stukken van onze portfolio.

Photo Academy Award2010

Hillie de Rooij’s graduation project has been nominated for the Photo Academy Award. Hillie joined Ohyescoolgreat after finishing her photography studies at the Royal Academy in The Hague. The Photo Academy Award is for graduates that have studied photography in the Netherlands and Belgium in 2010. Hillie’s nominated work will be exhibited in Amsterdam, Antwerp, The Hague, Gent and Rotterdam.

Hillie de Rooij’s afstudeerproject is genomineerd voor de Photo Academy Award. Hillie kwam bij Ohyescoolgreat na het afronden van haar studie fotografie aan de Koninklijke Academie in Den Haag. De Photo Academy Award is voor de afgestudeerden die fotografie hebben gestudeerd in Nederland en België in 2010. Hillie’s genomineerd werk zal worden tentoongesteld in Amsterdam, Antwerpen, Den Haag, Gent en Rotterdam.

FONDS BKVB: Recht voor zijn Raap2010

Ohyescoolgreat. will be published in a catalogue in two-parts on the exhibition. One part of the catalogue will feature the work of the artists that have been selected for the exhibition. The other part encloses the works of all artists (368) who were given a starter stipendium between 2006-2008.

Ohyescoolgreat. zal gepubliceerd worden in een catalogus in twee delen van de tentoonstelling. Een deel van de catalogus zal beschikken over het werk van de kunstenaars die zijn geselecteerd voor de tentoonstelling. Het andere deel omvat de werken van alle kunstenaars (368) die een startstipendium gekregen hebben tussen 2006-2008.

OPA: Op Maat Gemaakt2010

OPA will release a posterbook on 15th june 2010 called: ‘Op maat gemaakt’. The book features all the posters that have been made in the last 5,5 years for OPA. Every studio that made a poster will be asked to come and receive an issue. Since we also made a poster we are in this book.

OPA brengt een posterbook uit op 15 juni 2010 genaamd: ‘Op maat gemaakt’. Het boek bevat alle posters die zijn gemaakt in de afgelopen 5,5 jaar voor OPA. Elke studio die een poster gemaakt zal worden gevraagd om te komen en exemplaar te ontvangen. Aangezien wij ook een poster hebben gemaakt voor OPA (OPA’s Kerstborrel/Tangible Traces) staan we ook in dit boek.

Design•Play2009

Ohyescoolgreat is in a new book about playful design from VICTION:ARY.

Games and tricks often breed big ideas, and the idea of ‘Play’ has prompted artists and designers to bring something different into the routine. Where it’s simple or complicated, deliberate or unintentional, this art of spreading joy…

Ohyescoolgreat staat in een nieuw boek over speelse ontwerpen van VICTION:ARY.

Games en trucs brengen vaak grootse ideeën, en het idee van ‘Play’ heeft ertoe geleid dat kunstenaars en ontwerpers iets anders in de routine te brengen. Waar het eenvoudig of ingewikkeld, opzettelijk of onbedoeld, de kunst van het verspreiden van vreugde…

Designpreis Deutschland2009

The poster series ‘barmbek.tv’ is nominated for the Designpreis Deutschland 2010, ‘The competition for the Prize of Prizes’.

De poster serie ‘barmbek.tv’ is genomineerd voor de Designpreis Deutschland 2010, ‘De wedstrijd voor de prijs der prijzen’.

Colour Mania2009

We are proud to announce that Ohyescoolgreat. is featured in a new book from VICTION:ARY.

Colour Mania:
In an era where everything moves in a kaleidoscope of colour, some artists and designers persist with their single colour manifesto and exert infl uences with a limited palette…

We zijn trots om bekend te maken dat Ohyescoolgreat is geselecteerd voor een nieuw boek van VICTION:ARY.

Colour Mania:
In een tijdperk waar alles zich beweegt in een caleidoscoop van kleur, sommige kunstenaars en ontwerpers blijven met één kleur een manifest uit oefenen en beïnvloedt met een beperkt palet van kleuren…

Now on Facebook!2009

Yes, you can become a real ‘fan’ of Ohyescoolgreat. on Facebook! Search for ‘Ohyescoolgreat.’ in friends and you will find our page. Or go to: www.facebook.com/
ohyescoolgreat

Ja! je kunt nu een echte ‘fan’ worden van Ohyescoolgreat op Facebook! Zoek op ‘Ohyescoolgreat’ in vrienden en je zult onze pagina vinden. Of ga direct naar: www.facebook.com/
ohyescoolgreat

Developing Cityness AMS2009

We would like to inform you Ohyescoolgreat. is art-directing a new magazine soon to be released in Amsterdam. It’s called CITYNESS AMS. We are really busy creating the concept, thinking about the photography and coming up with the perfect suitable design for the magazine.

Graag willen wij u op de hoogte brengen dat Ohyescoolgreat. met de art-direction bezig is van een nieuw tijdschrift wat binnenkort verschijnt in Amsterdam. CITYNESS AMS. We zijn bezig om het concept uit te denken, de fotografie te bepalen en de perfecte passende ontwerp te maken voor het tijdschrift.

Maaskant Price2008

Janneke de Rooij’s work is selected for the Maaskant Price. It has a long tradition, and was brought by the famous architect Rotterdam H.A. ‘Huig’ Maaskant (1907-1977) Maaskant wanted to encourage young artists and designers in their development and the first tentative steps in professional practice. The prize is awarded biannually, and now consists of a travel grant of 3200 euro.

Janneke de Rooij haar werk is geselecteerd voor de Maaskant prijs. Deze prijs heeft een lange traditie, en is gestart door bekende Rotterdamse architect H.A. ‘Huig’ Maaskant (1907-1977). Maaskant wilde jonge kunstenaars en ontwerpers aanmoedigen in hun ontwikkeling en eerste stappen in de professionele werkleven. De prijs wordt één keer per twee jaar uitgereikt en bestaat uit een reissubsidie van 3200 euro.

Items Magazine: Best Graduates2008

The final exam project of Janneke de Rooij is selected for the graduation special of Items Magazine. It will be published in Items Magazine 6 in the end of November.

Het eindexamen project van Janneke de Rooij is geselecteerd voor de afgestudeerden special van Items Magazine. Het zal gepubliceerd worden in Items Magazine 6 in het eind van november.

Webdesigner Magazine: Koot.nu2008

In issue 7 of Webdesigner Magazine we featured on the Creative Careers section with the project Koot.nu. Just graduated from the Willem de Kooning Academie, we are one of two selected art school students.

In nummer 7 van Webdesigner Magazine staan we in de Creative Careers sectie met de website van Koot.nu. Net afgestudeerd van de Willem de Kooning Academie, is ohyescoolgreat 1 van de 2 geselecteerde academie studenten.

100 Beste Plakaten Catalogue2008

100 beste Plakate 07 Catalogue Germany – Austria – Switzerland: in the last years a competition was established to a fixed date in the creative year. Because apparently posters determine our everyday life, many nevertheless are not assumed in such a way and are not appreciated, how they would have earned it.

100 beste Plakate 07 Catalogue Germany – Austria – Switzerland: in the last years a competition was established to a fixed date in the creative year. Because apparently posters determine our everyday life, many nevertheless are not assumed in such a way and are not appreciated, how they would have earned it.

100 Beste Plakaten: Barmbek.TV Poster2008

The barmbek.tv promotion poster, Janneke de Rooij made during her internship at Anschlaege.de, won the ‘100 Beste Plakaten 07′ award. The 100 posters will travel in an exhibition through Germany, Austria and Switzerland.

De promotie poster voor Barmbek.TV, gemaakt door Janneke de Rooij tijdens haar stage bij Anschlaege.de, won de ’100 Beste Plakaten 07′ award. De honderd posters zullen in een expositie reizen door Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.